Online DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRAF UK

3. novembra 2021

Prezentácia Právnickej fakulty UK

Simulovaný súdny spor

Čo o mne facebook vie ? Prednáška

DOD PraF UK 2019 v obraze

Debatný spolok Praf UK

Ako funguje online právna pomoc ?