Ubytovanie

Univerzita Komenského v Bratislave disponuje ubytovacími zariadeniami Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny a Vysokoškolský internát Družba. Viac informácií na https://uniba.sk/sluzby/ubytovanie/.