Absolventi

JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka Občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR;

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., profesor a prokurátor Generálnej prokuratúry SR;

Mgr. Alexandra Čižmáriková, podpredsedníčka Slovenskej advokátskej komory;

JUDr. Zuzana Dlugošová, predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti;

JUDr. Ivan Fiačan, PhD., predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky;

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM., advokát a predseda Správnej rady Univerzity Komenského, bývalý predseda Úradu pre verejné obstarávanie;

JUDr. Viliam Karas, PhD., partner v advokátskej kancelárii MAPLE & FISH s.r.o.;

JUDr. Daniela Kotrecová, sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava IV;

Mgr. Martin Magál, LL.M., partner v advokátskej kancelárii Allen & Overy;

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., profesorka a bývalá verejná ochrankyňa práv;

JUDr. Alena Poláčková, PhD., sudkyňa Európskeho súdu pre ľudské práva;

JUDr. Jaroslav Ružička, PhD., managing partner v advokátskej kancelárii RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.

doc. JUDr. Ján Šanta, MBA, PhD., prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, GP SR;

JUDr. Maroš Šefčovič, PhD., podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu;

JUDr. Ján Šikuta, predseda Najvyššieho súdu SR;

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave;

JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., partner v advokátskej kancelárii G. Lehnert, s.r.o.;

JUDr. Oszkár Világi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SLOVNAFT, a.s.