Absolventi

JUDr. Jaromír Čižnár, generálny prokurátor Slovenskej republiky;

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM, predseda Úradu pre verejné obstarávanie;

JUDr. Peter Štrpka, PhD., advokát;

JUDr. Tomáš Borec, predseda Slovenskej advokátskej komory;

JUDr. Soňa Mesiarkinová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR;

JUDr. Ján Šikuta, sudca Najvyššieho súdu SR a bývalý sudca Európskeho súdu pre ľudské práva;

JUDr. Ivan Fiačan, PhD., predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky;

JUDr. Alena Poláčková, PhD., sudkyňa Európskeho súdu pre ľudské práva;

JUDr. Marica Pirošíková, Zástupca SR pred Európskym súdom pre ľudské práva;

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., profesor a prokurátor Generálnej prokuratúry SR;

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská PhD., rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave;

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave;

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. verejná ochrankyňa práv;