Štipendiá

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje sociálne a prospechové štipendiá.

Viac informácií o štipendiách nájdete TU.