Štipendiá

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje sociálne a prospechové štipendiá.

Viac informácií na https://www.flaw.uniba.sk/studium/student-bc-mgr/stipendia/.

V prípade anglických študijných programov, a to bakalárskeho študijného programu “Management and Law” a magisterského študijného programu “Law” môže študent získať štipendium až do výšky školného.